Notice: Undefined variable: img_url in /home/suamaytinh/domains/suachuamaytinhhanoi.com/public_html/wp-content/themes/diemnhan-bs/admin/options-init.php on line 331
Cortana trên Windows 10 PC đã có thể giúp người dùng tắt máy, khởi động lại hay chơi nhạc từ màn hình khóa .